2nd Place 2017 / Portfolio (Non-Pro)

My portfolio

  • Photographer
    Mateusz Stefanowski
  • Prizes
    Gold in Portfolio/Advertising, 2nd Place winner in Portfolio