Gold 2017 / Advertising / Fashion (Non-Pro)

Ewa

  • Photographer
    Mateusz Stefanowski
  • Prizes
    Gold in Advertising/Fashion, 1st place winner in Advertising